Ytbehandling:

Vi har många samarbetspartners då det gäller ytbehandling/värmebehandling i närområdet och ombesörjer det mesta som efterfrågas.