Utsättarspett

Denna unika och patentskyddade produkt är designad och produceras av Svetslego. Spettet är ett hjälpmedel för att på ett precist och enkelt sätt skapa ett tillräckligt djupt hål för staketstolpar eller liknande, även i hårt underlag som tjälbiten jord.  Under åren har vi sålt och levererat ett stort antal till både svenska och utländska kunder.

Klicka här för att se vårt Produktblad:

PDF Säljblad_utsättarspätt