Pressning:

För att kunna vidareförädla rören har vi fyra stycken excenterpressar med presskraft mellan 16 och 80ton varav en automatisk pressline.