Hyundai Wia L210MSA

  • Stångkapacitet Ø65mm
  • Max svarvdiameter Ø255mm
  • Sving över bädd Ø550mm
  • Max längd 530mm
  • Stångmatare