Hyundai Wia L210LA

  • Stångkapacitet Ø65
  • Max svarvdiameter Ø255mm
  • Sving över bädd Ø550mm
  • Max längd 530mm
  • Stångmatare