Bearbetning:

På bearbetningsavdelningen finns tre CNC-svarvar med drivna verktyg och sub-spindel varav två är försedda med stångmagasin. Förutom dessa finns även en Fler-Op maskin. Maskinerna är lämpliga för serietillverkning av medelstora volymer såväl som fåstyckstillverkning.